Palvelut

Refarman tärkein tavoite on se, että asiakasapteekkimme menestyvät. Mietimme jatkuvasti millä eri keinoilla apteekki voisi toimia entistäkin paremmin niin asiakkaiden, työntekijöiden, apteekkarin kuin taloudellisten mittareidenkin näkökulmasta.

Myyvä, apteekkiprosesseihin sovitettu tilasuunnittelu ja kustannustehokas apteekkikalustus on yksi tärkeä työkalu. Menekkivarastoinnin avulla reseptien toimitusprosessi ja tavaroiden purkuprosessi tehostuvat ja lääkkeiden toimitusturvallisuus parantuu merkittävästi. Valikoimanhallintapalvelun avulla selvitetään mitä nimikkeitä kannattaa pitää valikoimassa ja mille nimikkeille kannattaisi antaa eniten hyllytilaa ja parhaat hyllypaikat. Tuotevaraston optimointipalvelun avulla varastoon sitoutunut pääoma pienenee jopa kymmeniä prosentteja ja vuosittain käsiteltävien tilausrivien määrä vähenee jopa 30 %. Tuotevarastosta vapautuu lisää tilaa ja hävikki vähenee.

Lue lisää apteekin kannattavuutta parantavista palveluistamme: