Tuotevaraston optimointi

Refarma on kehittänyt laskenta-algoritmin, joka käyttää apteekkijärjestelmistä saatavaa tuotekohtaista myyntitietoa tuotteiden varastoparametrien optimointiin. 

Varastoparametrien optimoinnilla saavutetaan useita etuja:

  • Vuosittain käsiteltävien tilausrivien määrä vähenee.
  • Tuotevarastoon sitoutunut pääoma pienenee.
  • Palvelu maksaa itsensä nopeasti takaisin.
  • Tuotevarastosta vapautuu lisää tilaa.
  • Hävikki vähenee. 

Refarman optimointialgoritmi ottaa huomioon tuotteiden menekin, varastointikustannusten ja tukkuhinnan lisäksi monia apteekkialan erityispiirteitä kuten kysynnän vaihtelun, viikonlopun pidemmät toimitusajat, usean pakkauksen kertaostokset ja laitosasiakkaille myytävät tavanomaiseen toimintaan nähden ylisuuret myyntimäärät.

Ennen varastoparametrien optimointia apteekkarin kanssa keskustellaan yksityiskohtaisesti, mille varastotasoille parametrien säätämisessä voidaan ja halutaan päästä toimitusvarmuuden kärsimättä. Lisäksi määritellään heikosti myyneiden tuotteiden poistettavuusehdot. Ennen tulosten viemistä järjestelmään, apteekkarille toimitetaan listaukset kaikista muutettaviksi ehdotetuista parametreistä. Kun apteekkari hyväksyy muutettavat parametrit, optimoidut varastoparametrit ladataan apteekkijärjestelmään massapäivityksenä yhteistyössä apteekkijärjestelmän toimittajan kanssa.