Valikoimanhallinta

Onko palveluvalintasi tuoteryhmät suunniteltu ja sijoiteltu apteekkisi pohjaratkaisuun asiakaslähtöisesti? Kuinka paljon hyllytilaa tarvitaan palveluvalintaan? Miten tuotteet jaotellaan eri tuoteryhmiin? Mihin tuoteryhmään sijoitetaan esimerkiksi täisampoot, hilsesampoot tai antiperspirantit? Mitä hyllyopasteisiin kannattaisi kirjoittaa? Kuinka monta prosenttia esillepanotilasta varataan kullekkin tuoteryhmälle? Millä tuoteryhmillä on eniten tuottopotentiaalia?  

Nämä kysymykset ovat tärkeitä etenkin tilanteissa, jossa apteekkiin tehdään remonttia, tai apteekki muuttaa uusiin liiketiloihin. Refarman valikoimanhallintapalvelu toteuttaa tarvittaessa tuoteryhmäsuunnitelmat ja varastopaikkojen päivitykset puolestanne ”avaimet käteen” -periaatteella. 

Tavoitteet valikoimanhallinnassa ja tuoteryhmittelyssä: 

  • Asiakas löytää etsimänsä tuotteet helposti ja nopeasti.
  • Hyllyopasteet on suunnitellaan selkeiksi ja asiakkaita ohjaaviksi.
  • Tuoteryhmät ja asiakaskierto sijoitetaan optimaalisesti apteekin pohjaratkaisuun nähden.
  • Jokaiselle tuoteryhmälle varataan optimaalinen osuus palveluvalinnan hyllytilasta tuottopotentiaaliin ja nimikemäärään perustuvaa systematiikkaa käyttäen.
  • Kaikki itsehoitotuotteet jaotellaan etukäteen päätettyihin tuoteryhmiin.
  • Hyllykalusteet ja niiden varustelu varataan tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden perusteella (hyllyt, piikit ja hyllyvälit).
  • Tuotteiden uudet varastopaikat ladataan apteekkijärjestelmään massapäivityksenä. 

Hyllytyslistat

Kun palveluvalinnassa käytettävät tuoteryhmät on määritetty, Refarman laatii oman hyllytyslistan jokaiselle tuoteryhmälle. Riipputtomana toimijana Refarman hyllytyslistat kohtelevat kaikkien valmistajien ja tukkukauppojen tuotteita tasapuolisesti. Esillepano tehdään apteekin ehdoilla.

Hyllytyslistoissa tuotteet on järjestetty historiallisen tuoton perusteelle siten, että hyllytilaa jaettassa parastuottoisille tuotteille osataan varata eniten hyllytilaa ja parhaat hyllypaikat. Tuotteet on jaoteltu symbolein hyvin tuottaneisiin valmisteisiin, kohtalaisesti tuottaneisiin valmisteisiin ja heikosti tuottaneisiin valmisteisiin.